НЕОФИЦИЈАЛЕН ТРЕНД НА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ ВО ГОСТИВАР

ПОСТАВЕНИТЕ СЕНЗОРИ СЕ ПОСТАВЕНИ НА ПРИВАТНИ ИМОТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ КОРИСТАТ ЗА НАУЧНИ И СОПСТВЕНИ-ЛИЧНИ ПОТРЕБИ. ОВА НЕ СЕ ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ, НИТУ ПАК ТРЕБА ДА СЕ ТРЕТИРААТ КАКО ТАКВИ

{{station.title}}

PM 10 {{ station.pmTen }}
PM 2.5 {{ station.pmTwoPointFive }}

Време на мерење
{{ station.pmTime }}

За Проектот

Проектот AirGostivar е проект за следење на трендот на квалитетот на воздухот во град Гостивар, за научни и сопствени-лични потреби. Основан е во февруари 2020-та година, од страна на Богдан Јелискоски, кој заедно со NTPMK тимот како дел од не профитна граѓанска иницијатива, составен од тимот на NTPMK проектот за временска синхронизација на уреди и апликации во Р.Македонија и остатокот од Европа, и не официјално-лично следење на трендот на квалитетот на воздухот во град Гостивар. Главната идеја е да се постават мерни станици за ПМ честички кои ќе бидат достапни безплатно за сите да можат да го следат трендот на квалитетот на воздухот. Моментално се достапни две локации: Голем пазар и ул. Сретко Крстевски во близина на бензиската пумпа Макпетрол. Во иднина се планираат поставување и на други локации низ град Гостивар.

ВНИМАНИЕ: Прикажаните резултати се само за да се прикаже трендот на квалитетот на воздухот за научни и сопствени-лични потреби. Овие резултати не се официјални резултати, ниту пак треба да бидат третирани како такви. Не превземаме и се оградуваме од било каква одговорност во врска со точноста на резултатите, и исто така не превземаме никаква одговорност ако резултатите се превземат од трети лица. Како што е наведено погоре, AIRGOSTIVAR проектот се користи само за НАУЧНИ И СОПСТВЕНИ-ЛИЧНИ потреби.

Тимот

Тимот може да го видите на NTPMK веб страницата

Контактирај не